Cart is empty

Itello blir en del av Advania

Frontpage / Itello blir en del av Advania

Itello har hatt en utrolig fin reise siden oppstarten i 2008, takket være et dyktig team av medarbeidere og mange gode og lojale kunder som har vist oss tillit år etter år. Itello har vokst fra 0 til godt over 400 millioner i år på egne ben, og blir nå en del av Advania. Advania er en nordisk virksomhet med ca 1200 medarbeidere og omsatte for 3,477 milliarder SEK i 2018. Vi fant raskt tonen da vi ble kjent med kulturen og så at de hadde samme syn på både kvalitet og et sterkt kundefokus. Vi får nå en større verktøykasse og kan tilby flere produkter og tjenester i tiden som kommer.

Personlig, erfaren og dedikert kundekontakt vil fortsatt stå i sentrum.

“Itello og Advania matcher godt, med forente krefter vil vi fortsette å være en litt annerledes leverandør, som vektlegger personlig kontakt og oppfølging av kundene. Våre kunder skal oppleve en leverandør som de kan ringe til for råd og veiledning. Vi er ingen robot hvor alt automatiseres, men et lettbeint selskap som kan snu oss raskt og etterkomme kundenes behov”, sier Espen Hartz, CEO i Advania Norge.

Uansett størrelse skal våre kunder oppleve at de blir behandlet som en stor aktør!

“Vi har hatt en spennende reise så langt i Itello, men ser nå frem til å bli en del av en stor nordisk aktør. Sammen blir vi vi sterkere til glede for både kunder og ansatte. Vi får et omfattende produkttilbud, blir et stort fagmiljø og kan ytterligere utfordre de største aktørene i det norske markedet”, sier Ole Anders Wilskow Jenssen, daglig leder i Itello.


Hva betyr dette for deg som kunde?
Alle medarbeiderne i Itello vil fortsette videre og du skal ikke merke noen store forskjeller annet enn at det vil komme et navneskifte. Det vil si at du kan forholde deg til samme kundekontakt og benytte samme nettbutikk som tidligere. Vi håper at denne endringen skal gjøre oss enda mer konkurransedyktig på sikt.                                           Ole Anders Wilskow Jenssen og Espen Hartz